Fysioterapeuttinen jälkitarkastus

Kaikki synnyttäneet käyvät synnytyksen jälkeen neuvolan jälkitarkastuksessa. Koetko, että sait mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin vastauksia? Tulitko kuulluksi ja kohdatuksi? Tuohon käyntiin on varattu aikaa alle 30 minuuttia, joten on ymmärrettävää, ettei tilanteeseesi ehditä syventymään perusteellisesti.

Olen tehnyt fysioterapeuttisia jälkitarkastuksia jo vuodesta 2016 lähtien. Kehitin fysioterapeuttisen jälkitarkastuksen, koska koin, että jokaisella äidillä pitäisi olla mahdollisuus edes yhden kerran vauvan syntymän jälkeen olla kaiken keskiössä. Fysioterapeuttiseen jälkitarkastukseen voit tulla, vaikka sinulla ei olisi erityisempiä oireita. Fysioterapeuttisessa jälkitarkastuksessa arvioidaan synnytyksestä palautumista kokonaisvaltaisesti. Se ei ole käynti, josta "saat juoksuluvan" tai jossa tehdään "erkaumadiagnoosi" vaan käynnin aikana sinulle muodostuu käsitys, mihin suuntaan synnytyksen jälkeinen palautumisesti on menossa. Ennen kaikkea opit, miten pienillä arkeen ujutettavilla keinoilla voit löytää oman, uudistuneen kehosi muutosten jälkeen. Käynnin tärkein osuus on perusteellinen haastattelu ja keskustelu, jossa sinun on mahdollista esittää mielen päällä olevat kysymyset. Typeriä kysymyksiä ei muuten ole olemassa. Lisäksi tarkastellaan koko kehon toimintaa, ei arvostellen tai virheitä etsien vaan ymmärrystä hakien. Tutkimisen aikana:

  • arvioin vatsan ja lantion alueen toimintaa ulkoisesti
  • arvioin vatsanseinämän toimintaa (yleensä tähän viitataan vatsalihasten erkauman arviointina)
  • arvioin lantionpohjan toimintaa ja lihasvoimia sisätutkimuksen avulla (vaihtoehtona pinnallisempi tutkiminen vaatteiden päältä tai kuvantava ultraääni*)
  • tarkastelen synnytysarpien (sektio tai episiotomia) parantumista
  • käsittelen synnytysarpia ja ohjaan sinulle itsehoitokeinot
  • ohjaan sinulle keskivartalon hallinnan peruspilarit, jotka ovat edellytys kehon vahvistumiselle ja huolettomalle liikkeelle

Lisäksi keskustellaan mm. levosta, unesta, äitiyden haasteista, muuttuneesta kehosta ja liikunnasta synnytyksen jälkeen. Tästä syystä käyntiin on varattu ruhtinaallisesti aikaa. Painopiste on niissä asioissa, jotka ovat tärkeitä juuri sinulle, tuore äiti. <3