Parin viime vuoden ajan minulla oli ilo ja kunnia olla mukana laatimassa raskaana olevien ja synnyttäneiden liikuntaan ohjaamista koskevaa Hotus-hoitosuositusta®. Suosituksen tavoitteena on yhtenäistää raskaana olevien ja synnyttäneiden terveydenhuollossa saamaa liikuntaan liittyvää ohjausta ja vähentää sen perusteetonta vaihtelua. Hoitosuositus on laadittu kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöön, mutta se toimii myös luotettavana, tutkittuun tietoon perustuvana tiedonlähteenä raskaana oleville, synnyttäneille ja heidän perheilleen. Tutustu hoitosuositukseen tarkemmin tästä.

Vaikka liikunnan monet positiiviset terveysvaikutukset raskaana olevalle ja syntyvälle lapselle ovat tiedossa, harva raskaana oleva liikkuu riittävästi. Synnytyksen jälkeen liikuntaan paluu voi uudessa elämäntilanteessa olla haastavaa. Yksi yleinen este liikkumiselle on se, että tieto liikunnan turvallisuudesta ei tavoita raskaana olevia ja synnyttäneitä. Toki myös keholliset oireet ja väsymys voivat muodostua haasteeksi. Ristiriitaiset ohjeet ja epätietoisuus turvallisista liikuntamuodoista ovat yksi syy hakeutua äitiysfysioterapeutin vastaanotolle: raskaana olevat ja synnyttäneet kaipaavat konkreettista ohjausta ja neuvontaa. Kirjoitimme jo aiemmin ystäväni ja fysioterapeuttikollegani Maijan kanssa liikunnan vähenemisen syistä Akka-blogiin. Lukaisepa, mitkä ovat 10 syytä, miksi liikunta vähenee raskausaikana!

Toivon, että hoitosuositus ohjaa terveydenhuollon toimintaa siihen suuntaan, että jokaisella raskaana olevalla ja synnyttäneellä olisi mahdollisuus päästä äitiysfysioterapeutin vastaanotolle. Tämä on se viesti, jonka lähes jokainen asiakkaani kertoo, useimmiten jopa samoin sanoin - "tämä kuuluisi kyllä kaikille automaattisesti". Valitettavan usein raskaana oleva tai synnyttänyt on saanut kuulla enimmäkseen kieltoja ja rajoituksia, jotka saattavat jäädä kummittelemaan mieleen pitkäksi aikaa. Lopulta tilanne voi olla se, että ei uskalleta liikkua muuten kuin vaunulenkkeillen (tässä ei ole mitään vikaa, kävely on varsin hyvää peruskuntoa kehittävää liikuntaa). Minulle fysioterapeuttina tärkeintä on toimia mahdollistajana ja rohkaisijana. Vaikka kuntoutettavaa tai oireita löytyisikin, omia liikunnallisia tavoitteita ei tarvitse sysätä syrjään vuosikausiksi.

On luonnollista, että liikuntatottumukset muuttuvat elämän varrella. Jos joku kymmenestä syystä liikunnan vähenemiseen kuulosti tutulta ja "osui ja upposi", ethän jää asian kanssa yksin. Moniin liikunnan esteisiin löytyy ratkaisuja äitiysfysioterapiasta - esimerkiksi kipuja voidaan saada hallintaan ja yhdessä voidaan käydä läpi, mitä kannattaa huomioida liikkuessa raskausaikana tai synnytyksen jälkeen. Nähdäänkö vastaanotolla Niittykummussa tai Suomenojalla?

Edellinen kirjoitus